En lektion om väder.

väder.png
Här finns en stegvis genomgång om hur man skapar "väder"lektion. Varje del är en sida i lektionen.

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5