Engelska

www.ur.se/sprk
En webbplats på UR där man kan träna/öva och lära sig språk på ett lekfullt sätt.

Britishcouncil.org
En sida full med engelska för år 4-5. Berättelser, skriva ut övningar, sånger, enkla spel "drag and drop", skriva ut flash-cards med mera!