Bonline.se
På bonline.se finns digitalt stöd kopplat till Bonnier Utbildnings läromedel. Vilken typ av stöd som finns är olika. En del böcker har material till interaktiv whiteboard, andra har hemsidor med metodiska tips och elevövningar för dator. Det är tills vidare gratis att använda bonline.se, men vissa material kommer så småningom att bli betaltjänster.
Fullskärmsinfångning_2009-09-29_104547.jpg
Natur o kultur - Digitala lärararresurser
Gör undervisningen ännu roligare! Här hittar du ett flertal av Natur & Kulturs digitala lärresurser. Du får variation i undervisningen med både roliga och pedagogiska genomgångar med hela klassen. Prova du också! Du som saknar interaktiv skrivtavla kan också ha nytta av de här digitala produkterna.
Fullskärmsinfångning_2009-09-29_105709.jpg
Liber -espresso
Liber espresso är en omfattande utbildningsresurs för F-6. Den innehåller tusentals filmsnuttar, det finns lärspel, nyhetsservice och mycket mera – i alla ämnen. Och materialet fylls på varje vecka! Men surfa runt själv här på sajten och se vad Liber espresso kan göra för dig och dina elever.
Fullskärmsinfångning_2009-09-29_110746.jpg
Gleerups - Läromedelswebbar
Gleerups läromedelswebbar ger variation i undervisningen. Interaktiva övningar ger direkt respons, och du får ytterligare möjligheter att utveckla dina elever.
Gleerups läromedelswebbar utvecklas och produceras i samarbete med lärare och elever. Du får ett strukturerat läromedel som är kopplat till böckerna – enkelt att köpa och enkelt att använda.
Läromedleswebbarna är inte tänkta att från början användas på en interaktiv skrivtavla - men med lite förberedelse och kreativitet så kan man nyttja tavlan på dessa "sajter"
Fullskärmsinfångning_2009-09-29_111418.jpg