biology.jpg
Pictogram - Din skolväg
http://www.iboard.co.uk/activity/627
Hur tar du dig till skolan? Visualiseras med hjälp av pictorgram

Myror i brallan

Myror i brallan
Myror i brallan är ett naturprogram för barn mellan 3-6 år. I Myror i brallan visar vi hur kul det är att vara ute i naturen och vi är väldigt nyfikna på att få veta mer om alla djur och växter. Och vi tycker det är superspännande att upptäcka skogen!

Sortera lekssaker
http://www.iboard.co.uk/activity/3028
Samla ihop de olika leksakerna och sortera utifrån olika kriterier.
Ex: Välj i förväg ut 4 leksaker, varav tre på något sätt hör ihop. Be barnen jämföra och beskriva de leksaker som ni samlar in. Hitta likheter och olikheter. Be eleverna att komma överens om vad som hör ihop och varför.

Djurläten
http://www.iboard.co.uk/activity/2316
Dra helt enkelt djurlätet till djuret. Klicka på "Check" för att se om varje djur har fått rätt röst.
Komponera djurljud

http://www.iboard.co.uk/activity/2312
I den övre halvan av skärmen hittar du djurläten. Dra ljuden till "kompositionsdelen" som finns på nedre delen av skärmen. Lägg till många ljud för att skapa en sekvens av läten. Låt eleverna skapa egna kompositioner av djurläten.

Från ägg till kyckling
http://www.iboard.co.uk/activity/2670
Be eleverna att förklara förändringar vid varje bild. Dra bilderna så till rätt ordning. Kontrollera genom att klicka på "Check"

Skelettet
http://www.iboard.co.uk/activity/2410
Sätt i hop ett skelett och dra i reglaget för att se att alla ben hamnat på rätt plats. (Du kan också dra etiketter till rätt plats på kroppen, övningen är dock på engelska.)

Olika material

http://www.iboard.co.uk/activity/2414
En sorteringsövning. Hjälp eleverna att sortera ut objekt för sortering. När objekten ligger i sorteringsbrickan kan du välja hur många olika kategorier som ska sorteraas samt skriva in egna kategorier. En variant är att sortera objekten utan att sätta etikett och därefter låta eleverna försöka lista ut vilka kriterier som objekten är sorterade efter.

Vilken ögonfärg är vanligast?
http://www.iboard.co.uk/activity/3448
Samla in data från klassen och skriv in den i ett piktogram.Vilken ögonfärg är mest /minst vanliga? Gör en klassundersökning.

Vad behöver hunden?
http://www.iboard.co.uk/activity/4165
Kan du lista ut vad hunden behöver?

Levnadsvillkor
http://www.iboard.co.uk/activity/2666
Dra frön från såbädden mellan skjulet och trädet. Hur kan du hålla blomman vid liv? Vilka villkor är viktiga för tillväxt? Diskutera variabler/villkor och effekterna på blomman. Vart tar vattnet vägen?

Undersöka en naturruta och samla in data.
http://www.iboard.co.uk/activity/3255
Zooma in på olika delar av bilden och räkna småkryp. Använd den insamlade datan för att att diskutera ex. jämförelsefrågor.
Undersöka vilka småkryp som finns i bilden- var hittdes de? Detta kan användas som en en aktivitet innan de genomför en undersökning på skolgården.

Eget diagram
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/grapher.html
Ett verktyg för att göra egna diagram, bra att använda i klassrummet när man gör olika undersökningar.

Krafter på lekplatsen
http://www.iboard.co.uk/activity/2572
Titta på bilden och sätt ut kraftpilar. Skriv in vilka krafter som är i bruk. (Tyngdkraft och frikiton i gungor och rutschbanor, balans och tyngdpunkt balansgång och gungbrädor.) Gå ut och testa på en riktig lekplats!

Magnetiskt eller inte
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
Plocka upp de olika objekten med hjälp av magneten. Ämnen kan delas in i olika material som är magnetiska eller inte, undersök likheter och olikheter i de olika objekten med hjälp av magneten.

Tid - jorden/månen och solen
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
Hur ser ett år irymden? Läs mer om jorden,månen och solen. Jorden färdas runt solen. Månen färdas runt jorden.
Dag och natt orsakas av rotation kring sin axel